Początek strony

Lista Beneficjentów Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2017

Stan na dzień 2017-12-01

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 3 stycznia 2019, 12:43
  • Dane na dzień: 3 stycznia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego