Początek strony

Lista Beneficjentów Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2019

Stan na 31-12-2019

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 7 lutego 2020, 14:23
  • Dane na dzień: 7 lutego 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nr projektu Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Nr naboru
PL/2017/PR/0001 Modernizacja zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną SG Komendant Główny Straży Granicznej 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0002 Budowa stanowisk do rejestracji wizerunku osób Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0003 Zintegrowany system zapytań do zewnętrznych źródeł oraz baz danych Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0004 Modernizacja platformy sprzętowej wspierającej zapobieganie i zwalczanie przestępczości Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0005 Stanowisko do identyfikacji urządzeń oraz badania autentyczności zapisów wizyjnych Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/FBW/2016
PL/2017/PR/0006 Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0007 Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP Komendant Główny Policji 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0008 Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą Komendant Główny Policji 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0009 Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych Komenda Główna Policji 2/FBW/2016
PL/2017/PR/0010 Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych Komendant Główny Policji 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0011 Wsparcie modernizacji mobilnego dostępu do systemów informacyjnych Policji Komendant Główny Policji 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0012 Modernizacja sieci MAN MEWA. Komendant Główny Policji 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0013 Obserwacja transgraniczna Komendant Główny Policji 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0014 Wprowadzenie w Policji elektronicznej rejestracji śladów i przedmiotów Komendant Główny Policji 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0015 Innowacyjne narzędzie do akwizycji i zabezpieczenia danych cyfrowych Komendant Główny Policji 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0016 Doposażenie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w łodzie patrolowe Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa 2/2016/FBW
PL/2017/PR/0017 Budowa Krajowego Komponentu PNR. Komendant Główny Straży Granicznej 2/2017/FBW
PL/2017/PR/0018 Zakup dwóch samolotów przystosowanych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi Komendant Główny Straży Granicznej 1/2016/FBW
PL/2018/OB/0047 Zakup mobilnych zestawów kontrolerskich do współpracy z systemami SIS/VIS Komendant Główny Straży Granicznej 1/2018/2018
PL/2018/OB/0058 Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS) Komendant Główny Policji 4/2018/FBW