Początek strony

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 6 maja 2014, 11:55
  • Dane na dzień: 6 maja 2014
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego