Początek strony

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia, według stanu na dzień 30 września 2017 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 13 listopada 2018, 13:24
  • Dane na dzień: 13 listopada 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego