Początek strony

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 17 marca 2016, 12:40
  • Dane na dzień: 17 marca 2016
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego