Początek strony

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia, według stanu na dzień 30 września 2018 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 15 marca 2019, 13:25
  • Dane na dzień: 15 marca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego