Początek strony

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia, według stanu na dzień 30 września 2019 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 11 maja 2020, 13:39
  • Dane na dzień: 11 maja 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
idTerytWojewodztwo Wojewodztwo idTypPodmiotu Typ Podmiotu idTypOrzeczenia Typ orzeczenia liczba uczniów w tym dziewczęta
02 DOLNOŚLĄSKIE 1 Przedszkole 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 7 3
02 DOLNOŚLĄSKIE 3 Szkoła podstawowa 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 327 149
02 DOLNOŚLĄSKIE 20 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 12 10
02 DOLNOŚLĄSKIE 51 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 104 46
02 DOLNOŚLĄSKIE 52 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 312 139
04 KUJAWSKO-POMORSKIE 1 Przedszkole 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 4 2
04 KUJAWSKO-POMORSKIE 3 Szkoła podstawowa 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 338 155
04 KUJAWSKO-POMORSKIE 20 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 11 6
04 KUJAWSKO-POMORSKIE 51 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 113 54
04 KUJAWSKO-POMORSKIE 52 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 29 14
06 LUBELSKIE 1 Przedszkole 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 33 17
06 LUBELSKIE 3 Szkoła podstawowa 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 183 91
06 LUBELSKIE 14 Liceum ogólnokształcące 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 1 1
06 LUBELSKIE 48 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 3 1
06 LUBELSKIE 51 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 184 88
06 LUBELSKIE 52 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 117 41
08 LUBUSKIE 1 Przedszkole 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 1
08 LUBUSKIE 3 Szkoła podstawowa 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 84 36
08 LUBUSKIE 20 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 5 1
08 LUBUSKIE 51 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 79 33