Początek strony

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 10 marca 2017, 13:48
  • Dane na dzień: 10 marca 2017
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego