Początek strony

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia, według stanu na dzień 30 września 2019 r.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 czerwca 2021, 12:57
  • Dane na dzień: 21 marca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego