Początek strony

Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w podziale na województwa oraz rodzaj placówki, która organizuje zajęcia

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 16 marca 2015, 08:18
  • Dane na dzień: 16 marca 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego