Początek strony

Rynek zbóż - notowania za okres: 28.06-04.07.2021 r.

Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Makroregiony występujące w niektórych zestawieniach:

 Nazwa makroregionu

 Województwa wchodzące w skład makroregionu

 centralno-wschodni

 lubelskie,

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 14 lipca 2021, 11:19
  • Dane na dzień: 14 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego