Rynek zbóż - notowania za okres: 28.09-04.10.2020 r.

Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Makroregiony występujące w niektórych zestawieniach:

 Nazwa makroregionu

 Województwa wchodzące w skład makroregionu

 centralno-wschodni

 lubelskie,

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 16 października 2020, 08:14
  • Dane na dzień: 16 października 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Rynek zbóż - notowania za okres: 28.09-04.10.2020 r.Pobierz XLSX (512kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego