Początek strony

Rynek zbóż - notowania za okres: 12-18.04.2021 r.

Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Makroregiony występujące w niektórych zestawieniach:

 Nazwa makroregionu

 Województwa wchodzące w skład makroregionu

 centralno-wschodni

 lubelskie,

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 4 maja 2021, 10:35
  • Dane na dzień: 4 maja 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Rynek zbóż - notowania za okres: 12-18.04.2021 r.Pobierz XLSX (501kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego