Początek strony

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy.

Słowa kluczowe: klasyfikacja zawodów, klasyfikacja specjalności, mpips

Sortuj według: