Początek strony

słownik substancji aktywnych - 31.03.2021 r.

Wyszukiwarka ś.o.r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 marca 2021, 09:43
  • Dane na dzień: 31 marca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
słownik substancji aktywnych - 31.03.2021 r.Pobierz CSV (7kB) ZOBACZ dane JSON (Otwiera się w nowym oknie)
Liczba wyników na stronie:
Nazwa_SBCZ
(E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol
(E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu
(E,Z)-3,13-octan oktadekadienylu
(Z)-8-tetradecen-1-ol
1,4-dimetylonaftalen
1-dekanol
1-metylocyklopropen
1-naftyloacetamid
2,4-D
2,4-D 2-EHE
5-nitrogwajakolan sodu
6-benzyloadenina
6-benzyloaminopuryna
abamektyna
acekwinocyl
acetamipryd
aklonifen
alfa-cypermetryna
ametoktradyna
amidosulfuron