Nazwiska żeńskie w Polsce - stan na 2019-04-15

Wykaz nazwisk żeńskich występujących w rejestrze PESEL. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. W zestawieniu uwzględnione zostały nazwiska osób zmarłych. Pojedyncze wystąpienia nie zostały umieszczone na liście. Stan na 2019-04-15.

Kodowanie...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 14 maja 2019, 13:49
  • Dane na dzień: 15 kwietnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Nazwiska żeńskie w Polsce - stan na 2019-04-15Pobierz CSV (3.82MB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego