Ocena materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

Dane o polowej i laboratoryjnej ocenie materiału siewnego wykonanej przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz podmioty upoważnione/akredytowane do tych czynności. Przekazywane przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa dane są opracowywane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa i publikowane na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony...

Dane

Sortuj według: