Początek strony

Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Słowa kluczowe: baza teleadresowa, ofiary, przemoc, rodzina, korekcyjno edukacyjnych, ośrodek, wsparcie