Początek strony

Rejestr JST

Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

Podstawę prawną wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (RJST) stanowi:

  • art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.) w związku z art. 5...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 września 2020, 10:26
  • Dane na dzień: 30 września 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego