Początek strony

Decyzje ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w sprawie podziału dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Podział dotacji przeznaczonych na wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz języka regionalnego.

Słowa kluczowe: mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, język regionalny, dotacje

Sortuj według: