Początek strony

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2014 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2014 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 września 2020, 09:32
  • Dane na dzień: 17 grudnia 2013
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego