Początek strony

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2015 r., zmieniona w dniu 29 lipca 2016 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2016 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2015 r., zmieniona w dniu 29 lipca 2016 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2016 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 września 2020, 10:39
  • Dane na dzień: 29 lipca 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego