Początek strony

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z grudnia 2016 r. i lutego 2017 r., zmienione w dniu 27 marca 2017 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2017 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z grudnia 2016 r. i lutego 2017 r., zmienione w dniu 27 marca 2017 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2017 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 września 2020, 10:41
  • Dane na dzień: 27 marca 2017
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego