Początek strony

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 grudnia 2018 r. 25 czerwca 2019 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2019 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 grudnia 2018 r. 25 czerwca 2019 r.,
w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2019 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 września 2020, 10:47
  • Dane na dzień: 25 czerwca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego