Początek strony

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 grudnia 2018 r. 25 czerwca 2019 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2019 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 grudnia 2018 r. 25 czerwca 2019 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2019 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 19 lutego 2021, 09:25
  • Dane na dzień: 25 czerwca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
lp. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji w PLN
1 ARI ARI Wędrowna wystawa: mniejszości etniczne w Polsce
2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "Termopile" nr 23 (w języku białoruskim) 12500
3 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa na obsługę administracyjno-księgową i koszt eksploatacji lokalu Białoruskiego Towarzystwa Historycznego 24000
4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja celowa na wydanie książki o roboczym tytule "Iwan Kraskowski 1880-1955" 11600
5 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja celowa na organizację konferencji naukowej "Tradycje i współczesność państwowości białoruskiej" 11000
6 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja celowa na wydanie czasopisma "Białoruskie Zeszyty Historyczne" nr 51 i nr 52 32000
7 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej BTSK w roku 2019 60000
8 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 15000
9 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok-Grodno" 23000
10 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 24500
11 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 55000
12 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2019" 135000
13 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 24000
14 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bandarouskaja Haściounia" 11000
15 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności" 13600
16 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje zespołów rodzinnych "Śpiewające Rodziny" 10000
17 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje zespołów obrzędowych 24000
18 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kalendarz Białoruski - rocznik 2019 13500
19 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie
20 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Festiwal "Kultura Bez Granic - Siemiatycze 2019"