Początek strony

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2014 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2014 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 marca 2021, 14:22
  • Dane na dzień: 17 grudnia 2013
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
lp. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji (w zł)
1 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie książki literackiej (w języku białoruskim): Halina Twaranowicz, Pójść, aby wrócić (Pajści, kab wiarnucca) 7000
2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "TERMOPILE" nr 18 (w języku białoruskim) 12500
3 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę finansowo-księgową i koszty eksploatacji lokalu 23320
4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 41,42 32000
5 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940- książka
6 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2014 48900
7 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KALENDARZ BIAŁORUSKI - rocznik 2014 14000
8 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 22500
9 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie
10 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne III Festiwal Kultura Bez Granic - Siemiatycze 2014
11 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno"
12 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bondarouskaja Haściounia" 11000
13 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 23500
14 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 57000
15 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 23500
16 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska`2014" 134000
17 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 15000
18 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs "Śpiewające rodziny" 9500
19 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Remont zabytkowej kamienicy w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 11 64500
20 Białowieski Ośrodek Kultury Różnogłosie 2014 (II Edycja)