Początek strony

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2015 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2015 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 kwietnia 2021, 08:20
  • Dane na dzień: 16 grudnia 2014
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
lp. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji (w zł)
1 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "TERMOPILE" nr 19 (w języku białoruskim) 12500
2 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę finansowo-księgową i koszt eksploatacji lokalu 24000
3 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 43, 44 32000
4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne "Bieżeństwo" 1915 roku w historii i tradycji Białorusinów Podlasia - konferencja 10000
5 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2015 49000
6 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności"
7 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne IV Festiwal "Kultura bez Granic - Siemiatycze 2015"
8 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno"
9 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie
10 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 24000
11 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 16000
12 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 25000
13 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska`2015" 141000
14 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 60000
15 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 25000
16 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bondarouskaja Haściounia" 12000
17 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs "Śpiewające rodziny" 10000
18 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KALENDARZ BIAŁORUSKI - rocznik 2015 14000
19 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Studenckie spotkania z historią: Bieżeństwo 4000
20 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Kupalle 2015