Początek strony

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2015 r., zmieniona w dniu 29 lipca 2016 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2016 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2015 r., zmieniona w dniu 29 lipca 2016 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2016 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 kwietnia 2021, 08:22
  • Dane na dzień: 29 lipca 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
lp. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji (w zł)
1 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "TERMOPILE" nr 20 (w języku białoruskim) 12500
2 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę finansowo-księgową i koszt eksploatacji lokalu 24000
3 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 45, 46 32000
4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Wydanie książki "Historia Białorusinów Podlasia" 75500
5 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2016 49000
6 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KALENDARZ BIAŁORUSKI - rocznik 2016 17000
7 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 24000
8 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs "Śpiewające rodziny" 10000
9 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie
10 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bondarouskaja Haściounia" 12000
11 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 25000
12 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 60000
13 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Uroczystość z okazji 60-lecia Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 17000
14 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 25000
15 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "PIOSENKA BIAŁORUSKA`2016" 141000
16 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje zespołów kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 16000
17 Białoruskie Zrzeszenie Studentów 35-lecie Białoruskiego Zrzeszenia Studentów 8000
18 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASOWISZCZA 2016 100000
19 Białowieski Ośrodek Kultury Wieczorki białoruskie w Białowieży 3000
20 Białowieski Ośrodek Kultury RUCZAJOK - zespół białoruskiej mniejszości narodowej 2800