Początek strony

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z grudnia 2016 r. i lutego 2017 r., zmienione w dniu 27 marca 2017 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2017 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z grudnia 2016 r. i lutego 2017 r., zmienione w dniu 27 marca 2017 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2017 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 kwietnia 2021, 08:27
  • Dane na dzień: 27 marca 2017
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
lp. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji (w zł)
1 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża" Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "Termopile" nr 21 w języku białoruskim 12500
2 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę administracyjno-księgową i koszt eksploatacji lokalu 22000
3 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Digitalizacja archiwalnych numerów Tygodnika Białorusinów w Polsce Niwa z lat 1985-1990
4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 47, 48 32000
5 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kalendarz Białoruski - rocznik 2017 14000
6 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w roku 2017 49000
7 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Remont schodów w budynku przy ulicy Warszawskiej 11 w Białymstoku
8 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Kolędniczych "GWIAZDA I KOLĘDA" 16000
9 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska'2017" 141000
10 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 25000
11 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 25000
12 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach "Bandarouskaja Haściounia" 12000
13 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 60000
14 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 24000
15 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs "Śpiewające Rodziny" 10000
16 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne DOŻYNKI BIAŁORUSKIE
17 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne V Festiwal "Kultura bez Granic - Siemiatycze ' 2017"
18 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Droga ku wzajemności"
19 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno"
20 Białoruskie Zrzeszenie Studentów Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza 2017 70000