Początek strony

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 grudnia 2017 r. i 30 maja 2018 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2018 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 grudnia 2017 r. i 30 maja 2018 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2018 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 kwietnia 2021, 08:33
  • Dane na dzień: 30 maja 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Wykres nie jest zdefiniowany
Podpowiedź
Podpowiedź
Podpowiedź