Początek strony

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 grudnia 2017 r. i 30 maja 2018 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2018 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 grudnia 2017 r. i 30 maja 2018 r., w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2018 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 kwietnia 2021, 08:33
  • Dane na dzień: 30 maja 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
lp. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji (w zł)
1 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literacko-artystycznego i białorusoznawczego "Termopile" nr 22 12500
2 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Zorganizowanie Międzynarodwej konferencji naukowej z okazji 60-lecia Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża"
3 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa dla Białoruskiego Towarzystwa Historycznego na obsługę administracyjno-księgową 24000
4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja celowa na wydanie czasopisma "Białoruskie Zeszyty Historyczne" nr 49 i nr 50 32000
5 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja celowa na organizację konferencji naukowej "W 100 rocznicę proklamacji niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej"
6 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja celowa na organizację konferencji naukowej "W 100 rocznicę proklamacji niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej"
7 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje zespołów kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 15000
8 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kalendarz Białoruski - rocznik 2018 13500
9 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2018" 131000
10 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 50000
11 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 23500
12 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 24500
13 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie Zespołów Artystycznych w Bondarach "Bandarouskaja Haściounia" 11000
14 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podmiotowej BTSK w roku 2018 70000
15 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok - Grodno"
16 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Festiwal Kultura Bez Granic - Siemiatycze 2018
17 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie
18 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Festiwal "Kultura Bez Granic - Siemiatycze 2018"
19 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Konkurs „Śpiewające rodziny" 10000
20 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje zespołów Obrzędowych 24000