Początek strony

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2020 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2020 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 kwietnia 2021, 08:36
  • Dane na dzień: 16 grudnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
lp. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji (w zł)
1 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Koszty działalności podstawowej BTSK w roku 2020 60000
2 Rada Programowa Tygodnika NIWA Koszty działalności podmiotowej Rady Programowej Tygodnika NIWA w roku 2020 27000
3 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA Obsługa finansowo-księgowa Stowarzyszenia AB-BA 4800
4 Białoruskie Towarzystwo Historyczne Dotacja podmiotowa na obsługę administracyjno-księgową i koszt eksploatacji lokalu Białoruskiego Towarzystwa Historycznego 23615
5 Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej Wsparcie funkcjonowania oraz administrowania stowarzyszeniem Szczyty - Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w 2020 roku 20000
6 Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce Działalność bieżąca stowarzyszenia 65000
7 Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA Wydanie rocznika literackiego i białorusoznawczego "Termopile" nr 24 (w języku białoruskim) 12500
8 Stowarzyszenie Nasza Szkoła VIII Piknik z Białorusem 4000
9 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Kolędniczych "Gwiazda i Kolęda" 15000
10 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2020" 134500
11 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białoruskie Festyny Ludowe w 10 miejscowościach województwa podlaskiego 55000
12 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Święto Kultury Białoruskiej 24000
13 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne KUPALLE 24500
14 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Spotkanie zespołów artystycznych "Bandarouskaja Haściounia" w Bondarach 11000
15 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Festiwal "Kultura bez Granic - Siemiatycze 2020"
16 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Dożynki Białoruskie
17 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje "Śpiewające Rodziny" 10000
18 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Prezentacje Zespołów Obrzędowych 24000
19 Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Kalendarz Białoruski - rocznik 2020 13500
20 Towarzystwo Kultury Białoruskiej Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży 21000