Początek strony

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2021 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2021 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 kwietnia 2021, 08:42
  • Dane na dzień: 30 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
lp. nazwa podmiotu tytuł zadania kwota dotacji (w zł)
1 Związek Ukraińców w Polsce Roboty budowlane, instalacyjne i konserwatorskie na parterze budynku Narodnego Domu 688000
2 Fundacja PROSVITA Działalność bieżąca Fundacji PROSVITA 20000
3 Fundacja PROSVITA Na pomoc nauczycielowi i szkole - Tradycja dla przyszłości
4 Fundacja PROSVITA Na pomoc nauczycielowi i szkole - wydawnictwo czasopisma #osvita.pl
5 Fundacja PROSVITA Niewymuszona edukacja kalendarzowa. Wydawnictwo kalendarza Prosvity na 2022 rok
6 Fundacja PROSVITA Na pomoc nauczycielowi i szkole - Ukraiński Portal Oświatowy w Polsce 24400
7 Fundacja PROSVITA Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej 45000
8 Towarzystwo Ukraińskie Działalność bieżąca TU 23000
9 Związek Ukraińców Podlasia Działalność Związku Ukraińców Podlasia 41480
10 Związek Ukraińców w Polsce Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2021 roku 225000
11 FUNDACJA ODRODZENIA, BADAŃ I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ "STRYWIHOR" Ciągłość tradycji
12 FUNDACJA BENEFICIUM 2018 Festival Maslenica
13 Fundacja PROSVITA SKOB FM - Niekomercyjne Ukraińskie Radio Internetowe
14 Fundacja PROSVITA Na pomoc nauczycielowi i szkole - Quiz. Kultura i sztuka - Ukraina i Ukraińcy w Polsce. Wydawnictwo gry edukacyjnej
15 Związek Ukraińców w Polsce Wydanie rocznika Almanach Ukraiński 2022 25000
16 Związek Ukraińców w Polsce Wydawanie tygodnika "Nasze Słowo" w 2021 r. 415000
17 Związek Ukraińców w Polsce Program edukacji dzieci i młodzieży 34000
18 Związek Ukraińców w Polsce Spotkania na pograniczu 36000
19 Związek Ukraińców w Polsce Dziecięce Festiwale i Konkursy 42500
20 Związek Ukraińców w Polsce 45. JarmaRock FEST