Początek strony

Dane archiwalne dostępne offline - 2020 r.

Link do danych w formacie CSV. Do pobrania w formie archiwum ZIP zawierających dane zebrane w 2020 roku.

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 22 kwietnia 2021, 05:33
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego