Początek strony

Wykaz podmiotów, którym udzielono zezwolenia wstępnego dla instalacji, w których prowadzony jest proces odzysku

Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposobu jego udostępniania (Dz.U. z dn. 19 lutego 2008r., nr 27, poz.160)

Słowa kluczowe: rejestr, środowisko, zezwolenia wstępne, instalacja, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Sortuj według: