Prawomocnie skazani recydywiści w latach 1999-2018

Zestawienie dotyczy liczby osób doroslych skazanych prawomocnie, w tym recydywistów, z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary

Słowa kluczowe: recydywiści, skazani recydywiści