Początek strony

Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2019 r.

Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w 2019 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 grudnia 2020, 10:32
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Stacje Miejscowoœæ (lokalizacja) Zakres œredniej dziennej mocy dawki [nSv/h] Œrednia roczna [nSv/h]
PMS Bia³ystok 84-115 91
PMS Bielsko-Bia³a 83-113 93
PMS Czêstochowa 60-81 65
PMS Gdynia 101-119 106
PMS Go³dap 64-83 69
PMS Katowice 79-118 89
PMS Kielce 78-106 87
PMS Koszalin 84-109 90
PMS Kraków 115-132 120
PMS Legnica 71-103 80
PMS £ódŸ 85-103 91
PMS Lublin 97-118 104
PMS Olsztyn 80-92 86
PMS Opole 66-86 73
PMS Radom 52-78 57
PMS Rzeszów 83-110 92
PMS Sanok 105-140 117
PMS Suwa³ki 66-94 84
PMS Szczecin 88-102 93
PMS Tarnów 75-107 82