Dożywotnie pozbawienie wolności i 25 lat pozbawienia wolności w latach 1946-2018

Dane statystyczne na temat kary dożywotniego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia wolności orzeczone w sądach pierwszej instancji i prawomocnie w latach 1946 - 2018 przygotowane na podstawie sprawozdania MS-S6 w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji oraz na podstawie danych pozyskanych z Krajowego Rejestru Karnego

Słowa kluczowe: dożywotnie pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności