Początek strony

Stalking - prawomocnie skazane osoby dorosłe za przestępstwo stalkingu w latach 2011-2018

Prawomocnie skazani dorośli z oskarżenia publicznego na podstawie art. 190a § 1–3  Kodeksu karnego (stalking) w latach 2011–2018

Słowa kluczowe: prawomocne skazania, stalking, art. 190a kk

Sortuj według: