Początek strony

Aplikacja mobilna dla systemu iOS

Aplikacja mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) umożliwia bezpośredni dostęp do map lasów na telefonach i tabletach. Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne BDL, takie jak: mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz mapa łowiecka. Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia predefiniowanych podkładów rastrowych,

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 lipca 2020, 11:18
  • Dane na dzień: 28 lipca 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego