Początek strony

Usługa przeglądania (WMS) danych Banku Danych o Lasach wg kategorii własności

Portal Banku Danych o Lasach

oferuje usługę przeglądania danych geometrycznych przy pomocy serwisów WMS (Web Map Serwice). Rozwiązanie to umożliwia wyświetlenie udostępnionych danych w aplikacjach GIS typu desktop oraz w geoportalach:
- Usługa OGC - RDLP,
- Usługa OGC - Nadleśnictwa,
- Usługa OGC - Oddziały PGL LP,

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 lipca 2020, 11:20
  • Dane na dzień: 28 lipca 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego