Początek strony

Serwis WMS z danymi z mapy zagospodarowania turystycznego w Banku Danych o Lasach

Udostępniono nowy serwis WMS z danymi z mapy zagospodarowania turystycznego:

  • Infrastruktura turystyczna
  • Program "Zanocuj w lesie"
  • Szlaki turystyczne
  • Ścieżki dydaktyczne


Adres usługi WMS:

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 13 sierpnia 2021, 07:47
  • Dane na dzień: 13 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego