Początek strony

SWDL - Standard wymiany danych o lasach

Standard Wymiany Danych o Lasach (SWDL) jest to specyfikacja określająca strukturę wymiany danych o lasach pomiędzy bazami numerycznymi. Pozwala na reprezentację atrybutów przestrzennych i opisowych lasów (obiektów leśnych) w postaci pliku danych. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku...

  • Poziom otwartości danych: 1
  • Data udostępnienia: 15 września 2017, 09:05
  • Dane na dzień: 15 września 2017
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego