Początek strony

Handel ludźmi - prawomocne skazania za przestępstwo handlu ludźmi w latach 2010-2018

Dane statystyczne dotyczące osób dorosłych prawomocnie skazanych za przestępstwo handlu ludźmi z uwzględnieniem rodzaju i wymiaru orzeczonej kary, miejsca popełnienia przestępstwa (województwo), wieku, płci, obywatelstwa - są to informacje pozyskiwane w cyklach rocznych z Krajowego Rejestru Karnego

Słowa kluczowe: handel ludźmi

Sortuj według: