Początek strony

Wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania