Początek strony

Wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru

Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

Słowa kluczowe: rejestr, wszczęcie postępowania, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, biuro podróży, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt

Sortuj według: