Początek strony

Wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru.

Słowa kluczowe: rejestr,wszczęcie postępowania,organizator turystyki,pośrednik turystyczny,biuro podróży,zakaz wykonywania działalności,rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,rotipt,centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,ceotipt

Sortuj według: