Początek strony

Cudzoziemcy zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp w I półroczu 2020 r.

Dane na dzień 15.07.2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 22 lipca 2020, 06:55
  • Dane na dzień: 22 lipca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego