Początek strony

Cudzoziemcy zatrzymani/ujawnieni przez Straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpwp w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku

Dane na dzień 28.10.2020

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 5 listopada 2020, 07:16
  • Dane na dzień: 5 listopada 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego