Początek strony

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Aplikacja zawiera wyniki monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych realizowanego przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Stanowi źródło informacji o poziomie bezrobocia i popycie na pracę według różnych grup zawodów w poszczególnych obszarach terytorialnych kraju. Określa zawody, w których w najbliższym okresie przewidywany jest wzrost lub spadek zatrudnienia.

Słowa kluczowe: pup, wup, mpips, zawody, zawody nadwyżkowe, zawody deficytowe, mz, psz, mrpips

Sortuj według: