Początek strony

Bezrobotni, oferty pracy oraz mierniki stosowane w monitoringu w I półroczu 2019 roku według elementarnych grup zawodów

Bezrobotni, oferty pracy oraz mierniki stosowane w monitoringu w I półroczu 2019 roku według elementarnych grup zawodów

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 12 sierpnia 2019, 06:04
  • Dane na dzień: 12 sierpnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Kod Elementarne grupy zawodów Bezrobotni ogółem - napływ w okresie Bezrobotni ogółem - odpływ w okresie Bezrobotni ogółem - stan na koniec okresu Bezrobotni długotrwale - stan na koniec okresu Napływ ofert pracy w okresie - CBOP (PUP+OHP+EURES) Napływ ofert pracy w okresie - Internet Napływ ofert pracy w okresie - OHP (CBOP) Stan ofert na koniec poprzedniego okresu - CBOP (PUP+OHP+EURES) i Internet Odsetek ofert subsydiowanych w CBOP (PUP+OHP+EURES) (%) Odsetek miejsc aktywizacji zawodowej (%) Średniomiesięczna liczba bezrobotnych w danej gr. zawodów Średniomiesięczna liczba ofert pracy w danej gr. zawodów Mierniki -wskaźnik dostępności ofert pracy Mierniki - wskaźnik długotrwałego bezrobocia Mierniki - wskaźnik płynności bezrobotnych Deficyt/ równowaga/ nadwyżka* - rok Czy uwzględniono w inf. sygnalnej Wartość wskaźnika struktury sumy bezrobotnych i ofert pracy
0110 Oficerowie sił zbrojnych 22 20 25 10 0 0 0 0 0 26,5 0 40 0,909090909 - Nie 2,37976E-05
0210 Podoficerowie sił zbrojnych 5 4 4 0 0 0 0 0 0 4,333333333 0 0 0,8 - Nie 3,8914E-06
0310 Żołnierze szeregowi 554 627 468 195 0 0 0 0 0 529,8333333 0 41,66666667 1,131768953 - Nie 0,000475803
1111 Przedstawiciele władz publicznych 19 14 20 6 0 0 0 0 0 18,5 0 30 0,736842105 - Nie 1,66134E-05
1112 Wyżsi urzędnicy administracji rządowej 16 15 20 9 1 0 0 4 0 0 19,33333333 4,166666667 4,64 45 0,9375 - Nie 2,11036E-05
1113 Wyżsi urzędnicy władz samorządowych 18 24 15 5 5 0 0 0 0 0 17,33333333 0,833333333 20,8 33,33333333 1,333333333 - Nie 1,63141E-05
1114 Zawodowi działacze organizacji członkowskich 9 5 8 2 0 0 0 0 0 7,333333333 0 25 0,555555556 - Nie 6,5855E-06
1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający 1016 1063 1537 718 385 1216 2 279 3,376623377 0,25974026 1574,666667 545,8333333 2,884885496 46,71437866 1,046259843 - Nie 0,00190426
1211 Kierownicy do spraw finansowych 182 174 205 60 382 1756 2 235 3,664921466 1,832460733 210,5 591,3333333 0,355975197 29,26829268 0,956043956 - Nie 0,000720066
1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 170 181 174 50 277 593 2 72 1,444043321 0,722021661 185 217 0,852534562 28,73563218 1,064705882 deficyt Tak 0,000361006
1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania 339 375 437 187 104 983 0 164 0 0 455,5 345,1666667 1,319652342 42,79176201 1,10619469 - Nie 0,000719018
1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 472 494 639 289 417 2905 0 360 5,035971223 0,959232614 662,6666667 913,6666667 0,725282744 45,22691706 1,04661017 deficyt Tak 0,001415585
1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży 877 927 1037 400 228 3757 3 590 15,78947368 5,263157895 1092,333333 1254,166667 0,870963455 38,57280617 1,057012543 deficyt Tak 0,002107213
1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations 44 45 54 26 4 121 0 14 50 25 56,66666667 34,83333333 1,626794258 48,14814815 1,022727273 - Nie 8,21692E-05
1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju 48 50 53 20 30 367 0 66 10 0 60,16666667 132,1666667 0,455233291 37,73584906 1,041666667 deficyt Tak 0,00017272
1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie 25 34 33 18 20 24 1 5 10 0 41,5 12,33333333 3,364864865 54,54545455 1,36 - Nie 4,83436E-05
1312 Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2,5 0 33,33333333 2 - Nie 2,2451E-06
1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej 310 328 316 108 525 1342 4 291 4,571428571 0,571428571 337,1666667 602,1666667 0,559922502 34,17721519 1,058064516 deficyt Tak 0,000843544
1322 Kierownicy w górnictwie 8 3 17 8 15 0 0 0 0 0 14,5 2,5 5,8 47,05882353 0,375 - Nie 1,52664E-05
1323 Kierownicy do spraw budownictwa 388 449 494 238 453 2362 3 270 4,856512141 1,986754967 552,5 739,1666667 0,74746336 48,17813765 1,157216495 - Nie 0,001159948