Początek strony

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce. Informacja sygnalna za I półrocze 2019 roku

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Polsce. Informacja sygnalna za I półrocze 2019 roku

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 12 sierpnia 2019, 06:08
  • Dane na dzień: 12 sierpnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna
DEFICYT zawód deficytowy Programiści aplikacji
DEFICYT zawód deficytowy Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
DEFICYT zawód deficytowy Ankieterzy
DEFICYT zawód deficytowy Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
DEFICYT zawód deficytowy Pośrednicy pracy i zatrudnienia
DEFICYT zawód deficytowy Analitycy systemów komputerowych
DEFICYT zawód deficytowy Optometryści
DEFICYT zawód deficytowy Administratorzy systemów komputerowych
DEFICYT zawód deficytowy Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
DEFICYT zawód deficytowy Funkcjonariusze służby więziennej
DEFICYT zawód deficytowy Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
DEFICYT zawód deficytowy Projektanci i administratorzy baz danych
DEFICYT zawód deficytowy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
DEFICYT zawód deficytowy Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
DEFICYT zawód deficytowy Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
DEFICYT zawód deficytowy Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
DEFICYT zawód deficytowy Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
DEFICYT zawód deficytowy Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
DEFICYT zawód deficytowy Urzędnicy do spraw podatków
DEFICYT zawód deficytowy Kierownicy do spraw badań i rozwoju